GẠCH BÔNG GIÓ  FLOWER
GẠCH BÔNG GIÓ FLOWER
GẠCH BÔNG GIÓ  FLOWER
GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG FLOWER - Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu xám đen
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE 2
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE 2
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE 2
GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG MAZE 2 - Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng xám
GẠCH BÔNG GIÓ CUBE SMN-007
GẠCH BÔNG GIÓ CUBE SMN-007
GẠCH BÔNG GIÓ CUBE SMN-007
GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG CUBE SMN-007- Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu xám đen,trắng
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE - 4
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE - 4
GẠCH BÔNG GIÓ MAZE - 4
GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG MAZE - 4 - Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng,màu xi măng
GẠCH BÔNG GIÓ DIAMOND
GẠCH BÔNG GIÓ DIAMOND
GẠCH BÔNG GIÓ DIAMOND
GẠCH BÔNG GIÓ XI MĂNG DIAMOND- Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu Trắng,màu xi măng
GẠCH BÔNG GIÓ  RUBIK
GẠCH BÔNG GIÓ RUBIK
GẠCH BÔNG GIÓ  RUBIK
GẠCH BÔNG GIÓ RUBIK - Kích thước 200*200*65 - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Xi măng,trắng .Báo giá gạch gọi :0905.494.008
GẠCH BÔNG GIÓ OCTAGON
GẠCH BÔNG GIÓ OCTAGON
GẠCH BÔNG GIÓ OCTAGON
GẠCH BÔNG GIÓ OCTAGON - Kích thước 200*200*65 - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Xi măng,trắng .Báo giá gạch gọi :0905.494.008
GẠCH THÔNG GIÓ CHẮN MƯA
GẠCH THÔNG GIÓ CHẮN MƯA
GẠCH THÔNG GIÓ CHẮN MƯA
GẠCH THÔNG GIÓ CHẮN MƯA - Kích thước 200*200*85mm - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 4.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu xám đen,trắng .Báo giá gạch gọi :0934.868.158
GẠCH BÁNH Ú XI MĂNG
GẠCH BÁNH Ú XI MĂNG
GẠCH BÁNH Ú XI MĂNG
GẠCH BÁNH Ú XI MĂNG -Kích thước 200*200mm - Số lượng: 25 viên/ m2 .-Báo giá gạch gọi :0905.494.008
GẠCH BÔNG GIÓ BALL
GẠCH BÔNG GIÓ BALL
GẠCH BÔNG GIÓ BALL
GẠCH BÔNG GIÓ BALL - Kích thước 200*200*65 - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Xi măng,trắng .Báo giá gạch gọi :0905.494.008
GẠCH BÁNH Ú
GẠCH BÁNH Ú
GẠCH BÁNH Ú
GẠCH THÔNG GIÓ BÁNH Ú - Tên sản phẩm: Gạch thông gió Bánh ú. - Kích thước gạch: 20x20x6 cm. - Số lượng: 25 viên/m2. - Trọng lượng: 2,15 kg/viên.
GẠCH HOA MAI
GẠCH HOA MAI
GẠCH HOA MAI
GẠCH THÔNG GIÓ HOA MAI -Tên sản phẩm: Gạch thông gió Hoa mai. - Kích thước gạch: 20x20x6 cm. - Số lượng: 25 viên/m2. - Trọng lượng: 2,15 kg/viên. Đặt hàng gọi 0905.494.008

GẠCH HOA MAI

Giá: 10,500 đ
GẠCH TỨ DIỆP
GẠCH TỨ DIỆP
GẠCH TỨ DIỆP
GẠCH THÔNG GIÓ TỨ DIỆP -Tên sản phẩm: Gạch thông gió Hoa mai. - Kích thước gạch: 20x20x6 cm. - Số lượng: 25 viên/m2. - Trọng lượng: 2,15 kg/viên. Đặt hàng gọi 0905.494.008
GẠCH ĐỒNG TIỀN
GẠCH ĐỒNG TIỀN
GẠCH ĐỒNG TIỀN
GẠCH THÔNG GIÓ ĐỒNG TIỀN - Tên sản phẩm: Gạch thông gió Đồng Tiền. - Kích thước gạch: 20x20x6 cm. - Số lượng: 25 viên/m2. - Trọng lượng: 2,15 kg/viên. Đặt hàng gọi 0905.494.008
GẠCH TRỒNG CỎ 8 LỔ
GẠCH TRỒNG CỎ 8 LỔ
GẠCH TRỒNG CỎ 8 LỔ
GẠCH TRỒNG CỎ 8 LỔ-Tên sản phẩm: Gạch block trồng cỏ 8 lỗ lát nền sân vườn - Kích thước: 400 x 270 x 80 mm.- Số lượng định mức: 10 viên/m2.- Trọng lượng: 12 kg/viên.Đặt hàng gọi 0905.494.008
GẠCH THÔNG GIÓ Ô VUÔNG - SPACE
GẠCH THÔNG GIÓ Ô VUÔNG - SPACE
GẠCH THÔNG GIÓ Ô VUÔNG - SPACE
GẠCH THÔNG GIÓ Ô VUÔNG - SPACE- Tên SP: Gạch bông gió xi măng . - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm. - Số lượng: 25 viên/ m2. - Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng + Màu xi măng .Báo giá liên hệ 0905.923.186
GẠCH BÔNG GIÓ  - LEAF
GẠCH BÔNG GIÓ - LEAF
GẠCH BÔNG GIÓ  - LEAF
GẠCH BÔNG GIÓ - LEAF - Tên SP: Gạch bông gió xi măng - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm.- Số lượng: 25 viên/ m2.- Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng + Màu xi măng .Báo giá liên hệ : 0905.923.186.gặp Tươi
GẠCH THÔNG GIÓ BALL
GẠCH THÔNG GIÓ BALL
GẠCH THÔNG GIÓ BALL
GẠCH THÔNG GIÓ BALL-Tên SP: Gạch bông gió xi măng - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm.- Số lượng: 25 viên/ m2.- Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng + Màu xi măng .Báo giá liên hệ : 0905.923.186.gặp Tươi
GẠCH BÔNG GIÓ WINDOW
GẠCH BÔNG GIÓ WINDOW
GẠCH BÔNG GIÓ WINDOW
GẠCH BÔNG GIÓ WINDOW -Tên SP: Gạch bông gió xi măng - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm.- Số lượng: 25 viên/ m2.- Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng + Màu xi măng .Báo giá liên hệ : 0905.923.186.gặp Tươi
GẠCH BÔNG GIÓ SEAFOAM
GẠCH BÔNG GIÓ SEAFOAM
GẠCH BÔNG GIÓ SEAFOAM
GẠCH BÔNG GIÓ SEAFOAM -Tên SP: Gạch bông gió xi măng - Kích thước: 200 x 200 x 65 mm.- Số lượng: 25 viên/ m2.- Trọng lượng: 3.5 Kg/viên. - Màu sắc: Màu trắng + Màu xi măng .Báo giá liên hệ : 0905.923.186.gặp Tươ
Giỏ Hàng

Tổng Cộng: ( Sản phẩm)

chia sẽ facebook chia sẽ google chia sẽ likedin chia sẽ twitter chia sẽ twitter chia sẽ zingme